Cống hộp bê tông đúc sẵn Á Châu là sản phẩm ống công có thiết kế 4 cạnh vuông góc. Cống hộp bê tông Á Châu đa dạng về chủng loại kích thước và có giá thành rẻ đặc biệt do chúng tôi luôn có hệ thông khuôn vỏ thép định hình cho mọi loại kích thước đặc thù thường dùng tại các dự án hạ tầng đô thị – công nghiệp như:
– Cống hộp vuông đúc sẵn BxH= 0.4×0.4m; 0.6×0.6m; 0.8×0.8m; 1x1m; 1,2×1,2m; 1.25×1.25m; 1.5×1.5m; 1.6×1.6m; 2x2m; 2.5×2.5m; 3x3m. Mỗi loại cống hộp vuông kể trên chúng tôi luôn có sẵn khuôn cống cho các độ dày thành cống khách nhau như dày 100mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm và 300mm.
– Cống hộp chữ nhật bê tông cốt thép BxH=0.4×0.6m; 0.6×0.8m; 0.8x1m; 1×1.2m; 1×1.5m; 1x2m; 3x2m; 3×2.5m.
– Cống hộp kép ( cống hộp đôi) 2x (BxH)= 2x (1×1)m; 2x (1.5×1.5)m; 2x (2×1.5)m; 2x(2×2)m; 2x (2.5×2.5m); 2x (3×3)m.
– Cống hộp chữ U bê tông cốt thép ( Rãnh bê tông đúc sẵn) đa dạng về kích thước như sau: Rãnh bê tông BxH= 0.3×0. 4m; 0.4×0.5m; 0.4×0.6m; 0.5×0.5m; 0.55×0.55m; 0.6×0.6m; 0.6×0.8m; 0.8×0.8m; 1x1m…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.