Cống Hộp bê tông đúc sẵn

Ống cống hộp bê tông đúc sẵn Á Châu được sản xuất theo TCVN 9116-2012 có đường kính trong ( thông thủy) từ vuông BxH= 400x400mm đến BxH=3000x3000mm