Ống Cống tròn BTCT

Ống cống bê tông Á Châu được sản xuất theo TCVN 9113-2012 có đường kính trong ( thông thủy) từ Ø300 mm đến Ø2500mm, chiều dài từ 1m; 1,5m; 2m hoặc 2.5m.

Cống Hộp bê tông đúc sẵn

Ống cống hộp bê tông đúc sẵn Á Châu được sản xuất theo TCVN 9116-2012 có đường kính trong ( thông thủy) từ vuông BxH= 400x400mm đến BxH=3000x3000mm