Rãnh bê tông đúc sẵn

Rãnh bê tông đúc sẵn Á Châu được sản xuất theo TCVN 6394-2014 có kích thước thông thủy từ vuông BxH= 300×300 mm đến BxH=1400×1400 mm, chiều dài mỗi đoạn cống từ 1m; 1,5m; 2m.