Ống Cống tròn BTCT

Ống cống bê tông Á Châu được sản xuất theo TCVN 9113-2012 có đường kính trong ( thông thủy) từ Ø300 mm đến Ø2500mm, chiều dài từ 1m; 1,5m; 2m hoặc 2.5m.

Cống Hộp bê tông đúc sẵn

Ống cống hộp bê tông đúc sẵn Á Châu được sản xuất theo TCVN 9116-2012 có đường kính trong ( thông thủy) từ vuông BxH= 400x400mm đến BxH=3000x3000mm

Rãnh bê tông đúc sẵn

Rãnh bê tông đúc sẵn Á Châu được sản xuất theo TCVN 6394-2014 có kích thước thông thủy từ vuông BxH= 300×300 mm đến BxH=1400×1400 mm, chiều dài mỗi đoạn cống từ 1m; 1,5m; 2m.

Hố ga bê tông đúc sẵn

Hố ga bê tông đúc sẵn Á Châu được sản xuất theo TCVN 10333-1 2014 có kích thước thông thủy đáy ga từ 750x750mm đến 2000×2000 mm dộ dày thành ga từ 150 đến 200mm, chiều chiều cao tối đa mỗi thân ga có thể đúc tại nhà máy lên tới 2m

Gioăng cao su cống bê tông

GIÁ GIOĂNG CAO SU CỐNG BÊ TÔNG Gioăng cao su Ống cống bê tông Á Châu được sản xuất theo TCVN 9113-2012 […]

Gối cống bê tông

GIÁ GỐI CỐNG BÊ TÔNG Gối ống cống bê tông Á Châu được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc giá […]