Mọi thông tin của Quý khách hàng khi mua sản phẩm của Nhà máy cống Bê tông Á Châu ( Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Phú Minh) đều được bảo mật tuyệt đối.

Thông tin về giá sản phẩm và các giao dịch giữa chúng tôi và quý khách hàng luôn được bảo mật và điều này luôn được đưa vào nội dung Hợp đồng mua bán giữa hai bên và được các kết phát lý trong Hợp đồng!