NÊN LẮP BAO NHIÊU GỐI CỐNG CHO 1 ĐOẠN CỐNG BÊ TÔNG

Việc xác định số lượng gói cống cho một đoạn cống bê tông thông thường phụ thuộc vao nhiều yêu tố như:
* Độ dài của đoạn cống là bao nhiêu?
* độ rộng của 1 gối cống là bao nhiêu?
* Đoạn tuyến thi công là vị trí dưới lòng đường hay dưới vỉa hè. Tức là phụ thuộc vào tải trọng thiết kế của đoạn tuyến.